Värdegrund

På Jarlaparkens förskola vill vi skapa en verksamhet utifrån barnens idéer, egna erfarenheter och intressen. Vi strävar efter att skapa en verksamhet där barnen ges möjlighet att utveckla sitt eget tänkande och sin fantasi. Vi  lyssnar och ger barnen möjlighet att berätta, reflektera och samtala samt lösa problem enskilt och i grupp. Pedagogens roll är att vara lyhörd och utmana barnens teorier genom att ställa frågor och lyssna på barnen.

Grundtanken är att barnen själva ska hitta sina svar. Barnen ges möjlighet att skapa sin egen kunskap tillsammans med varandra och med pedagoger. 

Vi tror på det kompetenta barnet och att alla barn ska få möjlighet att utveckla tillit till sin egen förmåga. Vi strävar efter att låta barnen prova själva och tro på sin egen kompetens.

I verksamheten ser vi även lärmiljöerna som en betydande faktor för barns utveckling och lärande. Vi arbetar med att förändra och förnya lärmiljön efter barngruppens behov och intressen. Tanken är att miljön ska vara lockande och inbjuda barnen till lek.

Varje barn ska känna trygghet, glädje och nyfikenhet under sin dag på förskolan!

 

Uppdaterad: