Värdegrundsarbete

Handlingsplan för värdegrundsarbete

Litteratur:”Stopp min kropp” från Rädda Barnen, Barns sexualitet - en vägledning kring barns beteenden från Rfsu. Handledningen Jagvillveta.se/forskola Liten & trygg. Vår PDK (Plan mot diskriminerande och kränkande behandling).

När? I början av höstterminen och i början av vårterminen. Samt vid behov.

Innehåll Vad?

Vi arbetar med värdegrundsord med barnen.

 • Samarbete
 • Tillsammans
 • Hjälpsam kompis
 • Omtänksam kompis
 • Fiffig kompis

Hur är man en bra kompis? Arbeta med hur olika känslor känns? Alla känslor är tillåtna. Vilka handlingar är okej och vilka är förbjudna? Det är okej att ändra sig även om man ville leka först. Det är okej att säga stopp eller nej även till människor man tycker om.

Bra och dåliga hemligheter.

Hur vi uttrycker oss till föräldrar: Barnens lekar är normala, men vi har kläder på oss på förskolan.

Metoder, Aktiviteter Hur?

Prata om ovanstående med barnen i samlingar eller lärgrupper.

Arbeta med kompissolen: alla barn målar en stråle och berättar hur man är en bra kompis (inspiration från Reggio Emilia). Vi sätter upp vår sol på väggen och återkopplar till den under året.

Introducerar stopphanden.

Frågeställningar?

 • Vad är bra och dåliga hemligheter?
 • Hur är du en bra kompis?
 • Hur gör du en kompis glad igen?
 • Vad är tillåtet när jag är arg?
 • Vad är förbjudet?

Läroplansmål Varför?

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
Uppdaterad: