Besöka förskolan

Vi har visningar på följande onsdagar under ht-21:

28 sep, 27 okt och 24 nov - med start kl 9

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta visningspedagogerna:

Torunn Edström Toft på sektion Röd 018 – 727 83 43

Catharina Wallon Sektion Grön 018 - 727 83 45

 

 

 

Uppdaterad: