Verksamhet & pedagogik

På Jarlaparkens förskola arbetar vi med fokus på ett lustfyllt lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. Det innebär att vi arbetar efter en vision där vi strävar efter att använda tekniken som stöd samt som ett redskap för att synliggöra barnets lärande.

Vi använder oss av Unikum som plattform för dokumentation och för kommunikation med vårdnadshavare.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik