Introduktion

På Jarlaparkens förskola tillämpar vi föräldraaktiv introduktion.

Under introduktionen deltar föräldern tillsammans med sitt barn i förskolans aktiviteter. Pedagogerna tar kontakt med barnet i barnets takt och lockar hen till aktivitet. Föräldern är ett stöd för sitt barn i att upptäcka miljöer och material, prova på aktiviteter samt ta kontakt med andra barn och pedagoger.

Pedagogerna erbjuder barnen aktiviteter och lärmiljöer som inspirerar till glädje, nyfikenhet och utforskande.

Varje barn är unikt och därför är även varje introduktion unik. När det är dags att lämna barnet en stund kommer vi tillsammans överens om det. I början stannar föräldern kvar på förskolan så att hen snabbt kan komma tillbaka om barn behöver det. 

Lite längre in i introduktionen kan föräldern lämna förskolan men ska finnas tillgänglig så att pedagogerna kan nå hen om det behövs.

Hur många dagar introduktionen tar ser olika ut och avgörs i samråd med förälder.  Målet med introduktionen är att barnet och föräldern känner sig trygga efter att ha lärt känna verksamheten, miljöerna och pedagogerna.

Samarbetet mellan hemmet och förskolan är oerhört viktigt. Vid funderingar är det viktigt att prata med pedagogerna. Vi vill att introduktionen ska bli så bra som möjligt för både barn och föräldern.

 

Uppdaterad: