Verksamhetsidé

Svartbäcken Norra landsbygds förskolor – en nyfiken mötesplats för lärande

Verksamhetsidé i lera

Med demokratiuppdraget som utgångspunkt gör vi skillnad.

Genom inflytande och delaktighet skapar barnen samhället, tillsammans med pedagoger och vårdnadshavare.

Vi erkänner varandra och har tilltro till allas förmågor.

 

26 februari 2018