Skollag och läroplan

Vi arbetar utifrån Skollagen och Läroplan för förskolan, Lpfö18. Läroplanen gäller fr.o.m. 1 juli 2019.