Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan är du välkommen att kontakta
Mervi Engström på sektion Gul 018 -727 65 36  
Torunn Edström Toft på sektion Blå 018 – 727 65 57

26 februari 2018